สามจังหวัดภาคใต้ของไทย: ภาพรวมในปี 2566

ตำรวจตระเวนชายแดนยืนปฏิบัติหน้าที่ตามทางหลวงในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ตำรวจตระเวนชายแดนยืนปฏิบัติหน้าที่ตามทางหลวงในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566

ภาพและคำบรรยายโดย: แมท ฮันต์

“ปัจจุบันนี้ พวกเขา (ตำรวจ) ถูกผู้ก่อความไม่สงบเข่นฆ่าด้วยอาวุธปืนที่ด่านตรวจ โดยพวกเขาจะออกมาในกลางดึก ยิงตำรวจเสียชีวิตแล้วชิงเอาปืนไปเพื่อสร้างคลังแสงอาวุธของพวกเขาแล้วนำมาเข่นฆ่าเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น มันทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก” 

จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงท่านหนึ่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ – สิงหาคม 2566

สามจังหวัดภาคใต้ของไทย—ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี—ได้ตกอยู่ในเหตุการณ์การก่อความไม่สงบที่ดำเนินมาเกือบสองทศวรรษ

รากเหง้าของความไม่สงบมีต้นกำหนดย้อนกลับไปในต้นศตวรรษที่ 20 เมื่อประเทศไทยผนวกดินแดนที่มีประชากรเป็นมุมลายูสลิมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งรู้จักในนามว่า สุลต่านปัตตานีอิสระหรือรัฐปัตตานี หลังจากนั้นหลายทศวรรษต่อไป ความตึงเครียดก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการนำเอานโยบายจากส่วนกลางมาบังคับใช้พื้นที่และการเลือกปฏิบัติต่อประชากรมลายูมุสลิมที่อาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศไทยในปัจจุบัน

ภูมิภาคนี้มีวัฒนธรรมและศาสนาที่ผูกพันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ทำให้มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ที่เป็นชาวพุทธในภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศ การส่งเสริมพุทธศาสนาและการรวมศูนย์อำนาจของรัฐบาลไทยไว้ที่กรุงเทพฯได้จุดชนวนให้เกิดความตึงเครียดทางวัฒนธรรมและศาสนาในพื้นที่ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมในหลากหลายรูปแบบ


ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และต้องการที่จะสนับสนุนงานของผม โปรดพิจารณาช่วยเหลือด้วยการมอบค่าทิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผม


การแบ่งแยกทางวัฒนธรรมและศาสนาได้ก่อให้เกิดความแปลกแยกและถูกละเลยในหมู่ประชากรชาวมลายูมุสลิม ทำให้พวกเขามีความโน้มเอียงที่จะใช้ความรุนแรงมากขึ้น แม้ว่าจะมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบ แต่แล้วความรุนแรงก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปทั่ว โดยได้รับปัจจัยหนุนต่าง ๆ เช่น การขาดการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเพียงพอและการกระจายทรัพยากรที่ไม่เท่าเทียมกัน

การสถาปนากลุ่มแบ่งแยกดินแดน โดยเฉพาะขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี  (BRN) ในปี 2506 ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในความขัดแย้ง โดยพวกเขามุ่งสู่การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธ ขบวนการเหล่านี้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสงครามกองโจรและได้อ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีหลายครั้งด้วยกัน โดยมักจะมุ่งเป้าไปที่กองกำลังรักษาความปลอดภัย โรงเรียน และสถานที่ราชการ มาตรการโต้ตอบของรัฐบาลมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการส่งกำลังรักษาความมั่นคงลงพื้นที่ ประกาศกฎอัยการศึก และออกพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มเติม

ทหารสวมหมวกนิรภัยในด่านตรวจบนถนนในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ทหารสวมหมวกนิรภัยในด่านตรวจบนถนนในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566

ในปี 2547 รัฐบาลทักษิณ ชินวัตรมีบทบาทสำคัญในการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย แนวทางการรับมือกับการก่อความไม่สงบของทักษิณที่เด่นชัดคือ การตอบโต้อย่างหนักหน่วง ซึ่งรวมถึงรวมถึงการรณรงค์ “สงครามต่อต้านยาเสพติด” ที่เป็นที่ถกเถียงกัน ซึ่งนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางและมีผู้เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุกว่า 3,000 ราย

แนวทางของทักษิณได้เพิ่มความตึงเครียดและกระตุ้นให้เกิดการก่อความไม่สงบมากยิ่งขึ้น จุดผูกผันมาจากเดือนเมษายน ปี 2547 เมื่อมัสยิดกรือเซะในจังหวัดปัตตานีถูกกองกำลังความมั่นคงของไทยบุกโจมตี ส่งผลให้มีชาวมุสลิม 32 รายที่หลบซ่อนตัวอยู่ในมัสยิดระหว่างเผชิญหน้ากันถูกฆ่าตาย  เหตุการณ์นี้เรียกว่าเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ อันนำไปสู่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างมาก รัฐบาลไทยจึงถือโอกาสนี้ในการประกาศพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548

มัสยิดกรือเซะในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566
มัสยิดกรือเซะในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566

พระราชกำหนดนี้มีการต่ออายุทุกๆ 3 เดือน และมีผลใช้บังคับมาแล้วเป็นเวลา 18 ปี โดยให้อำนาจรัฐบาลอย่างกว้างขวางในการควบคุมและปราบปรามการก่อความไม่สงบอย่างกว้างขวาง พร้อมกันนี้ยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการขาดความโปร่งใสในพื้นที่

ตู้ "ขอความช่วยเหลือ (SOS)" บนถนนในจังหวัดนราธิวาส ตู้โทรศัพท์นี้ได้รับการดัดแปลงให้เป็นสถานีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหตุฉุกเฉิน ด้วยระบบกล้องที่สามารถเชื่อมโยงกับตำรวจได้โดยตรง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ตู้ “ขอความช่วยเหลือ (SOS)” บนถนนในจังหวัดนราธิวาส ตู้โทรศัพท์นี้ได้รับการดัดแปลงให้เป็นสถานีฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาเหตุฉุกเฉิน ด้วยระบบกล้องที่สามารถเชื่อมโยงกับตำรวจได้โดยตรง จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566

สัญญาณที่เด่นเจนที่สุดของพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งคือด่านตรวจ โดยมีด่านตรวจทั่วทั้งสามจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะภายในเมือง ดังเช่นการทำงานในจังหวัดยะลาจะต้องผ่านด่านตรวจที่มีเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธวันละ 5-10 ครั้งเป็นอย่างน้อย

ด่านตรวจเหล่านี้เป็นเป้าหมายก่อความรุนแรงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามด่านตรวจมักจะมีอายุ 20 ต้นๆ มีจิตใจอ่อนโยน และมองยังไงก็ไม่เหมือนคนที่คุณคิดว่าจะต้องถือปืนกลอัตโนมัติขณะยืนโบกรถที่ผ่านไปมา

ภาพถ่ายเชิงสารคดีต่อไปนี้ถ่ายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ระหว่างจังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ในเดือนสิงหาคม 2566 ลิขสิทธิ์ของภาพเหล่านี้เป็นของช่างภาพ แมท ฮันต์ และลิขสิทธิ์เพิ่มเติมของภาพบางภาพได้โอนให้แก่ Anadolu Ajansi ผู้ซึ่งให้การสนับสนุนการรายงานข่าวของผมในฐานะนักข่าวอิสระอย่างเต็มที่ในปีนี้ และมอบสิทธิ์ให้ใช้ภาพเหล่านั้นผ่านทางเว็บไซต์ของพวกเขา


ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี–เบตง). ยะลา ประเทศไทย. สิงหาคม 2023
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 (สายปัตตานี–เบตง). ยะลา ประเทศไทย. สิงหาคม 2023
ผู้คนขี่ช้างที่เคยถูกกวาดล้างออกจากถนนหลวงในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้คนขี่ช้างที่เคยถูกกวาดล้างออกจากถนนหลวงในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับผ่านอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับผ่านอุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมัสยิดกลางเบตงในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวบ้านขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมัสยิดกลางเบตงในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวสวนทุเรียนกำลังปีนต้นทุเรียนในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวสวนทุเรียนกำลังปีนต้นทุเรียนในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
การจราจรช่วงบ่ายบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
การจราจรช่วงบ่ายบริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเบตง จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
กรงนกเขาบนระเบียงบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
กรงนกเขาบนระเบียงบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวบ้านทานติ่มซำในตอนเช้าร่วมกันที่จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวบ้านทานติ่มซำในตอนเช้าร่วมกันที่จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 410 ทางซ้ายไปเบตง ทางขวาไปชายแดนไทย-มาเลเซีย สิงหาคม 2566
ทางแยกบนทางหลวงหมายเลข 410 ทางซ้ายไปเบตง ทางขวาไปชายแดนไทย-มาเลเซีย สิงหาคม 2566
เนินเขาที่ถูกไถเป็นแนวเพื่อทำการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เนินเขาที่ถูกไถเป็นแนวเพื่อทำการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
แม่ค้ากำลังดู YouTube ขณะขายไข่ที่แขวนอยู่ในถุงพลาสติกขนาดต่างๆ ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
แม่ค้ากำลังดู YouTube ขณะขายไข่ที่แขวนอยู่ในถุงพลาสติกขนาดต่างๆ ในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
แร่ธาตุในบ่อน้ำพุร้อนเบตงในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
แร่ธาตุในบ่อน้ำพุร้อนเบตงในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้คนขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนชนบทในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้คนขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนชนบทในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ปืนหลากหลายชนิดที่จัดแสดงในสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ปืนหลากหลายชนิดที่จัดแสดงในสนามยิงปืนแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
วัวบนถนนชนบทในอำเภอตากใบ ประเทศไทย สิงหาคม 2566
วัวบนถนนชนบทในอำเภอตากใบ ประเทศไทย สิงหาคม 2566
สถานีรถไฟยะลาในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
สถานีรถไฟยะลาในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ทหารกำลังพักผ่อนก่อนรถไฟจะออกจากสถานีรถไฟยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ทหารกำลังพักผ่อนก่อนรถไฟจะออกจากสถานีรถไฟยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวบ้านที่สถานีรถไฟยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ชาวบ้านที่สถานีรถไฟยะลา จังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ร้านซ่อมนาฬิกาในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ร้านซ่อมนาฬิกาในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ภาพบุคคลที่วางโชว์หน้าร้านถ่ายรูปในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ภาพบุคคลที่วางโชว์หน้าร้านถ่ายรูปในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
พระภิกษุกับสุนัขในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
พระภิกษุกับสุนัขในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
คนงานห่อของเซ่นไหว้ที่วัดพุทธแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
คนงานห่อของเซ่นไหว้ที่วัดพุทธแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
สุภาพสตรีสวมฮิญาบถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกันที่สวนสาธารณะในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม2566
สุภาพสตรีสวมฮิญาบถ่ายรูปเซลฟี่ร่วมกันที่สวนสาธารณะในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม2566
รถไฟจำลองโบกธงชาติไทยแล่นไปรอบๆ หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
รถไฟจำลองโบกธงชาติไทยแล่นไปรอบๆ หาดนราทัศน์ จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่ตามทางหลวงมุ่งสู่สุไหงโก-ลก ตากใบ นราธิวาส และยี่งอ สิงหาคม 2566
ป้ายคอนกรีตขนาดใหญ่ตามทางหลวงมุ่งสู่สุไหงโก-ลก ตากใบ นราธิวาส และยี่งอ สิงหาคม 2566
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คนหนึ่งขับผ่านด่านตำรวจในจังหวัดยะลา ป้ายติดประกาศแสดงภาพถ่ายบุคคลที่ตำรวจกำลังต้องการตัว สิงหาคม 2566
ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คนหนึ่งขับผ่านด่านตำรวจในจังหวัดยะลา ป้ายติดประกาศแสดงภาพถ่ายบุคคลที่ตำรวจกำลังต้องการตัว สิงหาคม 2566
ผลพวงจากเหตุระเบิดที่โรงงานดอกไม้ไฟใน อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเกิดระเบิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผลพวงจากเหตุระเบิดที่โรงงานดอกไม้ไฟใน อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเกิดระเบิดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2566 จังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เสากล้องวงจรปิดที่ด่านตำรวจในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เสากล้องวงจรปิดที่ด่านตำรวจในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้คนแวะซื้อน้ำมันข้างทางหลวงเพื่อนำไปเติมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ผู้คนแวะซื้อน้ำมันข้างทางหลวงเพื่อนำไปเติมรถจักรยานยนต์ในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
สิ่งกีดขวางที่ด่านตรวจในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
สิ่งกีดขวางที่ด่านตรวจในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ร้านค้าในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ร้านค้าในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
พระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่บนภูเขาในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566
พระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่บนภูเขาในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เรือประมงในช่วงน้ำลงในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เรือประมงในช่วงน้ำลงในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
วางขายพัดลมบนถนนในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
วางขายพัดลมบนถนนในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ภาพบุคคลถ่ายที่แผงกาแฟข้างทางในอำเภอตากใบ ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ภาพบุคคลถ่ายที่แผงกาแฟข้างทางในอำเภอตากใบ ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ภาพคนตกปลาตอนเย็นในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ภาพคนตกปลาตอนเย็นในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธยืนปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจบนทางหลวงในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธยืนปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจบนทางหลวงในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เด็กๆ ออกไปเล่นกับเพื่อนๆใกล้มัสยิดในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เด็กๆ ออกไปเล่นกับเพื่อนๆใกล้มัสยิดในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
พนักงานที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
พนักงานที่ร้านทองแห่งหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เด็กๆ เล่นน้ำในแม่น้ำใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซียในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
เด็กๆ เล่นน้ำในแม่น้ำใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซียในจังหวัดยะลา ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวมาสด ๆ ในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566
ทุเรียนที่เก็บเกี่ยวมาสด ๆ ในจังหวัดปัตตานี ประเทศไทย สิงหาคม 2566

ถ้าคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์และต้องการที่จะสนับสนุนงานของผม โปรดพิจารณาช่วยเหลือด้วยการมอบค่าทิปเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผม