เขื่อนหลวงพระบาง: ภัยคุกคามต่อแม่น้ำโขง

การก่อสร้าง เขื่อนหลวงพระบางซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่มีนัยสำคัญบนแม่น้ำโขง กำลังก่อให้เกิดความกังวลไปทั่ว ประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรเพียง 7.5 ล้านคนแห่งนี้มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานคาร์บอนต่ำชั้นนำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ได้

นับตั้งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นต้นมา มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามแนวแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขารวมแล้วประมาณ 80 แห่ง อย่างไรก็ตาม โครงการใหม่นี้ได้คุกคามต่อหลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าซึ่งปัจจุบันนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกไว้แล้ว

รายงานสำหรับ France 24 โดย แมท ฮันต์, Constantin Simon, Aruna Popuri, และ William De Tamaris