กระปุกค่าทิป

ในฐานะที่เป็นนักข่าวอิสระ ผมได้ทุ่มเทเวลากับการค้นหาข้อมูลสำหรับจัดทำเรื่องราวเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้และบนสื่อสังคมออนไลน์ของผมโดยไม่ได้รับการว่าจ้างจากสื่อหลักใด ๆ การที่ผมทำงานนี้ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้ทุนส่วนตัวที่ได้มากจากธุรกิจขนาดย่อมของผมเอง รวมทั้งลูกค้าที่จ้างผมทำโปรเจ็กอิสระ ทั้งนี้ทำเพราะรักงานนี้เป็นหลัก

นอกจากนี้ ผมยังตอบทุกคำถามทางอีเมลโดยผ่านแบบฟอร์มติดต่อของผม โดยปกติแล้วจะตอบกลับภายในวัน

ถ้าคุณเห็นว่าผลงานของผมมีประโยชน์และต้องการช่วยให้ผมก้าวไปข้างหน้าต่อไป กรุณาช่วยบริจาคเพื่อเป็นเงินรางวัลแก่ผลงานของผม

โดยสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิตหลักทั้งหลายได้ (ดำเนินการโดย Stripe) โดยการใช้แบบฟอร์มด้านล่างนี้ ถ้าคุณต้องการที่จะช่วยให้ผมก้าวเติบโตไปข้างหน้าแต่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือทางการเงินได้ คุณสามารถนำเนื้อหาของผมไปแชร์ต่อโดยระบุแหล่งที่มาก็จะเป็นพระคุณยิ่ง

คุณสามารถบริจาคผ่านทาง PayPal ตามอีเมลนี้ได้: mathyouu@me.com