ภาพเศรษฐา ทวีสิน ถ่ายก่อนวันได้รับเลือกเป็นนายกฯ

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566

ถ่ายภาพโดย: แมท ฮันต์

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผมได้พบกับเศรษฐา ทวีสินซึ่งเป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในขณะนั้น วันนั้นเป็นวันก่อนลงคะแนนโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย เราได้พบกับท่านที่ทำงานของท่านเพื่อถ่ายรูปบุคคล

ในวันถัดมา วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เศรษฐา ทวีสิน ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนถัดไปของประเทศไทยหลังจากได้รับคะแนน ‘เห็นชอบ’ ถึง 482 เสียงจากทั้งสองสภา

แมท ฮันต์ กับ เศรษฐา ทวีสิน เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายต่อไปนี้ คุณสามารถขออนุญาตใช้ภาพเหล่านี้จากผมได้โดยตรงโดยติดต่อผ่านแบบฟอร์มติดต่อของผม หรือผ่าน Getty Images ห้ามนำภาพเหล่านี้ไปทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด


เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย นั่งให้ถ่ายภาพในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566