แกลลอรี่: ภาพเบื้องหลังกับ คินน์พอร์ช (KinnPorsche)

ภาพถ่ายต่อไปนี้เป็นภาพที่ผ่านหลังเวทีเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2022 ระหว่างการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มต้นคอนเสิร์ต “KinnPorsche The Series’ World Tour” อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2022 คินน์พอร์ช (KinnPorsche) ละครโทรทัศน์ไทยแนว BL (ชายรักชาย) ได้เปิดประมูลเสื้อผ้าเพื่อระดมเงินให้แก่สถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI) โดยระดมทุนได้ 1.7 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ในด้านการกุศล

ภาพเบื้องหลังเหล่านี้ได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารของศิลปิน และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของช่างภาพ (แมท ฮันต์) และฝ่ายบริหารของศิลปิน

หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาพเหล่านี้ หรือต้องการจ้างผมทำงานถ่ายภาพอิสระ กรุณาสอบถามและติดต่อผมได้ผ่านแบบฟอร์มติดต่อของผม


ถ่ายภาพเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่หลังเวที ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
ถ่ายภาพเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่หลังเวที ภาพโดย แมท ฮันต์ / Neato
ถ่ายภาพเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่หลังเวที ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
ถ่ายภาพเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่หลังเวที ภาพโดย. แมท ฮันต์/Neato
ซาเตอร์ (Jeff Satur) ให้ช่างเมคอัพทำผมที่หลังเวที ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
เจฟ ซาเตอร์(Jeff Satur) ให้ช่างเมคอัพทำผมที่หลังเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
ถ่ายภาพเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่หลังเวที ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
ถ่ายภาพเจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ที่หลังเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
สมาชิกของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) บันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) พูดคุยให้กำลังใจก่อนบันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีขณะที่เตรียมตัวขึ้นเวทีแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) พูดคุยให้กำลังใจก่อนบันทึกข้อความถึงแฟนๆ หลังเวทีขณะที่เตรียมตัวขึ้นเวทีแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) คุยกันหลังเวทีก่อนทำการแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) คุยกันหลังเวทีก่อนทำการแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) คุยกันหลังเวทีก่อนทำการแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) คุยกันหลังเวทีก่อนทำการแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
เอ็กซ์ ปิยะ วิมุกตายน หนึ่งในนักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) คุยกันหลังเวทีก่อนทำการแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
cวิมุกตายน หนึ่งในนักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) คุยกันหลังเวทีก่อนทำการแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) เตรียมขึ้นเวที แสดง ภาพโดยแมท ฮันต์/Neato
เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) เตรียมขึ้นเวที แสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ร้องเพลงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากที่สยามพารากอน ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ร้องเพลงต่อหน้าผู้ชมจำนวนมากที่สยามพารากอน ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
อัส นิติธร อัครโชติโสภณ โพสท่าถ่ายรูปก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
อัส นิติธร อัครโชติโสภณ โพสท่าถ่ายรูปก่อนขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
จ๊อบ ยศธร คงลิขิต หนึ่งในนักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมก่อนขึ้นแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
จ๊อบ ยศธร คงลิขิต หนึ่งในนักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมก่อนขึ้นแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
จ๊อบ ยศธร คงลิขิต หนึ่งในนักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมก่อนขึ้นแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
จ๊อบ ยศธร คงลิขิต หนึ่งในนักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมก่อนขึ้นแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
บาร์โค้ด ทินนสิทธิ์ อิสรพงษ์พร เตรียมขึ้นเวทีแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
บาร์โค้ด ทินนสิทธิ์ อิสรพงษ์พร เตรียมขึ้นเวทีแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
บาร์โค้ด ทินนสิทธิ์ อิสรพงษ์พร เตรียมขึ้นเวทีแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
บาร์โค้ด ทินนสิทธิ์ อิสรพงษ์พร เตรียมขึ้นเวทีแสดง ภาพโดย แมท ฮันต์/Neato
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และ บิว จักรพันธ์ พุทธา เตรียมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และ บิว จักรพันธ์ พุทธา เตรียมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
บาร์โค้ด ทินนสิทธิ์ อิสรพงษ์พร ยืนดูนักแสดงคนอื่นๆ บนเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
บาร์โค้ด ทินนสิทธิ์ อิสรพงษ์พร ยืนดูนักแสดงคนอื่นๆ บนเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และ บิว จักรพันธ์ พุทธา บนเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
ไบเบิ้ล วิชญ์ภาส สุเมตติกุล และ บิว จักรพันธ์ พุทธา บนเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
ต้า นันคุณ ภัคภัทรพรพบ พูดคุยหลังเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
ต้า นันคุณ ภัคภัทรพรพบ พูดคุยหลังเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ให้ช่างเมคอัพแต่งหน้าเสริมที่หลังเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ให้ช่างเมคอัพแต่งหน้าเสริมที่หลังเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ให้ช่างเมคอัพแต่งหน้าเสริมที่หลังเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ให้ช่างเมคอัพแต่งหน้าเสริมที่หลังเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมขึ้นเวที  ภาพโดยแมท ฮันต์/ Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
นักแสดงของคินน์พอร์ช (KinnPorsche) เตรียมพร้อมขึ้นเวที  ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ เตรียมขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ เตรียมขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ เตรียมขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato
อาโป ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ เตรียมขึ้นเวที ภาพโดย แมท ฮันต์/ Neato

หากต้องการชมภาพถ่ายประกอบบทความจากกิจกรรมครั้งนี้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ภาพถ่ายของผมได้ที่นี่: